Zaštita dišnih puteva

Zaštita dišnih puteva sastoji se od:

  • Zaštitnih maska
  • Zaštitnih polumaska
  • Jednokratnih maska i respiratora

Glavne norme za opremu za zaštitu dišnih puteva su:

  • EN 136 - Maske za kompletnu zaštitu lica (zaštitna maska)
  • EN 140 - Polumaske
  • EN 149 - Jednokratne maske