3D Safety Adria

Prodaja zaštitne opreme

Hidrantska oprema

Univerzalna mlaznica s ventilom

Univerzalna mlaznica s ventilom

Dizajnirana za proizvodnju uskog ili raspršenog vodenog mlaza nakraju vatrogasne cijevi priključene na motornu pumupu ili hidrantski ormarić. Mlaznicu karakterizira visoka otpornost na mehanička oštećenja

HIDRANTSKO CRIJEVO

HIDRANTSKO CRIJEVO

Hidranstsko crijevo namijenjeno za korištenje u unutarnjim i vanjskim hidrantskim ormarićima.