Zaštitne kacige

Kod odabira prave kacige potrebno je identificirati opasnost:

  • Pad predmeta, udarci, kombinirana opasnost 

Zaštitna kaciga ima tri funkcije:

1. Zaštita od probijanja - radi efikasne zaštite lubanje

2. Amortizaciju udarca - zahvaljujući remenju za pričvršćenje koje upija udarce prouzrokovane masom koja pada

3. Odbijanje - zahvaljujući ergonomskom obliku koji omogućuje skretanje okomitog udarca nekog predmeta s vrha lubanje

 

NORME ZAŠTITNIH KACIGA

  • EN 397 - Zaštitna kaciga za rad u industriji
  • EN 50365 - Kaciga s elektroničkom izolacijom za uporabu na ili blizu instalacija pod naponom koje ne premašuju 1000 VAC ili 1500 VDC
  • EN 812 - Kaciga za zaštitu od lateralnih udaraca u industrijskim pogonima